HET BESTUUR


Wana Sideris

Rol: Secretaris

Ik ben ‘het geheugen’ van ons bestuur. Concreet betekent dit notuleren en de actielijst bijhouden.

Mijn levensmotto is:
‘Behandel, luister en zie iedereen die je ontmoet zoals je zelf behandeld, gehoord en gezien wilt worden’.

Belkis Kurdal

Rol: Penningmeester

Ik woon zelf in de wijk en wil een bijdrage leveren aan een goede samenleving.
Het centrum is een mooie locatie midden in de wijk, een plek waar mensen bij elkaar kunnen komen met leuke activiteiten en bijeenkomsten. Het centrum wordt gedraaid door vrijwilligers.
Dat maakt het zo bijzonder.

Monique de Haan

Rol: Communicatie en social media

Ik ben er van overtuigd dat elk mens een unieke kwaliteit bezit en dat we samen meer kunnen realiseren dan alleen. Onze krachten kennen en bundelen, dat is waar ik voor wil gaan.

DE BRUGGROEP


De bruggroepleden zorgen voor het reilen en zeilen in het centrum o.a.:
het ontvangen van bezoekers, begeleiden van diverse activiteiten en bijeenkomsten.Hatice Can
Als bruggroeplid vind ik het 3GC een prachtige ontmoetingsplek, waar bewoners bij elkaar komen en zich welkom voelen.

Emine O.
Ik ben betrokken bij de bruggroep, omdat ik iets wil betekenen voor de wijk.

Wil van Miltenburg
Multiculturele groepen bij elkaar brengen vind ik ontzettend leuk.

Dayna Maduro
Actieve bewoners verbinden met elkaar, waardoor onvergetelijke ervaringen en ontmoetingen ontstaan.

Carla Landolf
Het concept van het 3GC heeft mij doen beseffen, dat ik het verbinden van mensen een warm hart toe draag.

A M W A H T

Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst


Ik heb lotgenotengroepen gevormd van dames met dezelfde problematiek. Het doel is de vrouwen te laten inzien dat zij er niet alleen voor staan en dat er ook een leven is na het zorgen. Je bent moeder maar ook mens. Daarbij zijn bewustwording van jezelf, ervaringen uitwisselen, verdriet delen, van elkaar leren, steunen, erkenning, schooling uitbreiding van sociaalnetwerk en begrepen worden enorm van belang. Zodat wij vrouwen kunnen ondervinden dat wij waardig zijn een wereld vrouw te zijn.

Begeleidster : Carla Landolf