Welkom bij 3GC

3 Generatie Centrum bindt en verbindt .
Sinds eind 2022 werkt 3G samen met Reqli, een organisatie die begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij hebben sinds begin 2024 het huurcontract van ons over genomen. Tegelijkertijd hebben we als 3G steeds minder vrijwilligers. Daarom zien we ons gedwongen om na de zomer te stoppen met een aantal van onze activiteiten.

Sommige activiteiten verhuizen naar Bosshardt op de Marco Pololaan 10.
Daar is een buurthuiskamer met een vol programma, gaat u daar eens kijken!

Andere groepen verhuizen naar het Hart van Noord aan de Trumanlaan 60.
Ook daar zijn activiteiten en kunt u ruimtes huren voor uw eigen activiteiten

3G bindt en verbindt !

3G centrum Bernadottelaan
Stichting 3Generatiecentrum Bernadottelaan 23 3527 GA Utrecht. Voor verhuur van de ruimte gelieve contact op te nemen met https://renqli.nl/