Wie we zijn

HET BESTUUR


Belkis Kurdal: Penningmeester
Marieke ven Geldermalsen: Voorzitter 
Sabriye Onal
Mariette de Reeper: Secretaris

DE BRUGGROEP


De bruggroepleden zorgen voor het reilen en zeilen in het centrum o.a.: het ontvangen van bezoekers, begeleiden van diverse activiteiten en bijeenkomsten.


Hatice Can
Als bruggroeplid vind ik het 3GC een prachtige ontmoetingsplek, waar bewoners bij elkaar komen en zich welkom voelen.

Emine G.
Ik ben betrokken bij de bruggroep, omdat ik iets wil betekenen voor de wijk.

Wil van Miltenburg
Multiculturele groepen bij elkaar brengen vind ik ontzettend leuk.

Carla Landolf
Het concept van het 3GC heeft mij doen beseffen, dat ik het verbinden van mensen een warm hart toe draag.

A M W A H T
Alle Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst


Ik heb lotgenotengroepen gevormd van dames met dezelfde problematiek. Het doel is de vrouwen te laten inzien dat zij er niet alleen voor staan en dat er ook een leven is na het zorgen. Je bent moeder maar ook mens. Daarbij zijn bewustwording van jezelf, ervaringen uitwisselen, verdriet delen, van elkaar leren, steunen, erkenning, schooling uitbreiding van sociaalnetwerk en begrepen worden enorm van belang. Zodat wij vrouwen kunnen ondervinden dat wij waardig zijn een wereld vrouw te zijn.

Begeleidster : Carla Landolf